ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการกำจัดและป้องกัน แมลงสาบอเมริกัน American Cockroach Service

บริการกำจัดและป้องกันแมลงสาบ อเมริกัน (American Cockroach Service)

   

 

 

แมลงสาบอเมริกัน American Cockroach

 

เป็นแมลงสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในบ้านเรือน ลำตัวสีน้ำตาลแดงมันวาวบน pronotum มีจุดสี ดำขนาดใหญ่ 2. จุด ล้อมรอบด้วยวงเส้นเหลืองอาจเต็มวงหรือมีเพียงครึ่งวงก็ได้ ส่วนรอบนอกสุดเป็น วงสีดำ หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว พบมากตามท่อระบายน้ำ ทำให้แมลงสาบชนิดนี้แพร่กระจายไปยัง ที่พักอาศัยอื่นๆ ได้ดี รวมทั้งสามารถพบได้ตามบริเวณ ห้องน้ำ ในครัว ตู้กับข้าว ห้องเก็บของ กล่อง กระดาษที่ใช้เก็บวัสดุสิ่งของ ตู้หนังสือ ลิ้นชักและใต้ฝ้าเพดาน เป็นต้น การควบคุมแมลงสาบชนิดนี้ใน ท่อระบายน้ำได้สามารถลดความชุกชุมของแมลงสาบชนิดนี้ลงได้