ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการกำจัดและป้องกัน มด Ants Service

บริการกำจัดและป้องกัน มด (Ants Service)

มดเป็นแมลงสังคมแท้จริงชั้นสูงที่ขนาดรังมีจำนวนประชากรมาก การสร้าง รังทำอย่างประณีต มีการติดต่อสื่อสารและการแบ่งชั้นวรรณะแยกออกจากกันให้ เห็นชัดเจนทั้งรูปร่าง ลักษณะหน้าที่ มดมีบทบาทต่อคนในหลายลักษณะทั้งที่เป็น แมลงทำลายศัตรูพืชผลทางการเกษตร ในแปลงปลูกและในโรงเก็บ เข้ามาก่อความ รำคาญและก่อความเสียหายในบ้านเรือน โดยมามีส่วนแบ่งในอาหารและ ที่อยู่ อาศัยกับคน มดบางชนิดสามารถกัดหรือต่อยด้วยเหล็กใน ทำให้เกิดความเจ็บปวด เกิดอาการแพ้หรือเกิดแผลการติดเชื้อซ้ำ